להעלאת תמונה לאתר

להעלאת תמונות יש להוסיף תמונות חופשיות המותרות לשימוש ללא זכויות יוצרים
!כהמלצה אנו מציעים את האתר הבא שהנו מאפשר הורדת/שמירת תמונות חינמיות

להורדה מהאתר חינם להורדה ממחשב שלי עזרה בהעלאת תמונות
שם ונתיב התמונה
(מהאינטרנט בלבד)


אני מאשר כי אני מבין שעל התמונה להיות מותרת לשימוש חופשי וללא זכויות יוצרים
כמו כן, שתוכן התמונה אינו פוגעני או חושפני ושהינו נאות לצפיה ע"י ילדים
והנני נושא במלוא האחריות כלפי כך